Årsplaner

Der er 4 årsplaner for 06D:
Klasser: 06D
Periode: 1-4 semester
Team / lærer: PiO

Udfyldt formular

Atuartitsinermut ukiumut pilersaarusiorneq Qeqqata Kommunneani
Årsplanlægning af undervisning i Qeqqata Kommunia.
Nalunnguarfiup Atuarfia
Paamap Kuua
3911 Sisimiut

Tlf. +299 86 43 88
Fax: +299 86 43 83
E-mail: [email protected]
Web: http://www.nalunng.gl
Ukiumut pilersaarut uunga / Årsplan for:
Ilinniartitsisup atia / teams atia-lærerens/teamets navn
PiO
Atuaqatigiit/eqimattat/Atuartoq /Klasse/hold/elev
Klasse
6.D
Suut? Hvad?
Atuartitsereernermi atuartut suna ilikkareersimassavaat? Sooq takku ilinniassavat?

Hvad skal eleverne kunne efter endt undervisning? Hvorfor skal de lære det?
Læringsmålene for alle tre trin er inddelt i de samme fire kategorier, som er:

- Arbejde med tal og algebra - Arbejde med geometri - Anvendt matematik - Problemløsning og kommunikation
Atuartut kisitsinermi ikiuminnut naleqquttunik ilisimasaqareersimallutik aallartissapput
Qanoq? Hvordan?
Atuartitsereernermi atuartut qanoq angusassatik angussavaat?

Hvordan skal eleverne lære det, de skal kunne efter endt undervisning for at nå målet?
Atuartitsineq atuakkat aallaavigalugit ingerlanneqartassaaq, soorlu qulaani allariigara aallaavigalugit kisitsineq suliassartaqartassalluni. Atuarnerup affaata missaani siulleq klasseundervisningitut ingerlannneqartassaaq, ukioq nutaap missaani atuartut holdinut agguataartalissallutik. Atuartut cirkelevaluering immersussavaat, suut angusassat angorusunneraat aammalu angusaat qanoq inersoq takusinnaalerniassammassuk
Periuutsit - Metoder
Qanoq atuartitsineq pilersaarusiorneqassava ilusilersorneqarlunilu angusassat angussappata?

Hvordan skal eleverne arbejde / organiseres for at nå målet
Atuartitsereernermi atuartut suna ilikkareersimassavaat? Sooq takku ilinniassavat?
atuaqatigiinni atuartitsineq/Klasseundervisning
sapaatip akunneri tamaasa atuartitsinerit pilersaarusiorneqartuaannassapput.'
Eqimattakkaarluni, marlukkaarluni aammalu nammineerlini suliaqarneq ingerlanneqatassaaq
Atortut - Materialer
Suut sorliillu atuartitsissutit atorneqassappat
Angusassat angussappata?

Hvad/hvilke materialer skal der bruges for at nå målet
Atuartitsereernermi atuartut suna ilikkareersimassavaat? Sooq takku ilinniassavat?
anguniagassat anguniaraanni atuakat kisitsissutit atorneqartassapput, saniatigut naammassiaassappata saniatigut suliasanik piareersimasuuteqartassaaagut. Taakkua atuakkat atorneqartussat atuartunut tulluussagaapput.
Nalilersuineq - Opfølgning
Qanoq nalilersorneqassava atuartut angusassatik angusimaneraat?

Hvordan følges der op på, om eleverne har lært dét, de skulle lære (målet)?
Atuartitsereernermi atuartut suna ilikkareersimassavaat? Sooq takku ilinniassavat?
atuartut angusassatik angusimaneraat, cirkel evaluering immersornerani takuneqarsinnaavoq qanoq angusai innertut. Atuartup nammineq ilinniartitsisortik peqatigalugu anguniakkani qulakkeerniarlugit nalilersuisassapput. Ukiumut marloriarlutik Angusakkanut angajoqqaat+ atuartoq+ilinniartitsisorlu oqaloqatigiittassapput.