Årsplaner

Der er 2 årsplaner for 05D:
Årsplan for 5 kl kalaallisut Årsplan for Engelsk 5.d 5.e
Klasser: 05D/05E
Periode: 2018 - 2019
Team / lærer: SI - ELY - JPL

Dokument ÅrsplanKlasse / hold:

 

Skoleår / periode:

 

Team / lærere:

 

Mål for undervisningen:

Hvilke faglige mål har man for
eleverne i det kommende skoleår?
 

 

Arbejdsmetoder og
arbejdsformer: 

Hvordan skal undervisningen tilrettelægges?

 

 

Fælles undervisningsforløb: 


Hvilke tværfaglige emner indgår i klassens
arbejde og hvordan?
 

 

Socialisering:


Hvilke sociale mål vil man fokusere på?

 

 

Status og evaluerings-
former:


Hvor er eleverne nu? Hvordan vil vi
løbende evaluere undervisningen og
elevernes læring?
 

 

Andet: