Årsplaner

Klasser: 01D/01E
Periode: 2018-2019
Team / lærer: KH-EJO- PI- BK- SOL

Udfyldt formular

Atuartitsinermut ukiumut pilersaarusiorneq Qeqqata Kommunneani
Årsplanlægning af undervisning i Qeqqata Kommunia.
Nalunnguarfiup Atuarfia
Paamap Kuua
3911 Sisimiut

Tlf. +299 86 43 88
Fax: +299 86 43 83
E-mail: [email protected]
Web: http://www.nalunng.gl
Ukiumut pilersaarut uunga / Årsplan for:
Ilinniartitsisup atia / teams atia-lærerens/teamets navn
KH - EJO- PI- SOL-BK
Atuaqatigiit/eqimattat/Atuartoq /Klasse/hold/elev
Klasse
1E + 1D
Suut? Hvad?
Atuartitsereernermi atuartut suna ilikkareersimassavaat? Sooq takku ilinniassavat?

Hvad skal eleverne kunne efter endt undervisning? Hvorfor skal de lære det?
Pinngortitalerinermi suleriaasissat: Nunarsuaq, inuuneq, inuusaatsillu. Timeq, malugisaqarsinnaaneq, tusaasaqarsinnaanneq, naamasinnaaneq, susunninneranik malugisaqarsinnaneq, takunnissinnaaneq, malugissutsinik salloqittagaasinnaaneq, timimut tungasut, avatimiittut, ilumiittut, alliartorneq ,peqqissuuneq, nerisat, timersornerlu.
Qanoq? Hvordan?
Atuartitsereernermi atuartut qanoq angusassatik angussavaat?

Hvordan skal eleverne lære det, de skal kunne efter endt undervisning for at nå målet?
Atuagaq atorneqassooq: Illit tassa. Inuup timaa.
Ataatsimut atuariarluta imaanik oqallisiginnilluta - tigussaasunillu atortulerluta misileraalluta. Sammisagullu nalilersorlugit.
Periuutsit - Metoder
Qanoq atuartitsineq pilersaarusiorneqassava ilusilersorneqarlunilu angusassat angussappata?

Hvordan skal eleverne arbejde / organiseres for at nå målet
- Ilinniartitsisumut ilitsersuut atorlugu, Illit tassa malitassaanik imalik.
- Ataatsimut + suleqatigiiaqqat nerrivinni aammalu kisimiillutik suliassat
ingerlanneqartassapput.
- Tigussaasunik atortoqarluni misileraaneq
Atortut - Materialer
Suut sorliillu atuartitsissutit atorneqassappat
Angusassat angussappata?

Hvad/hvilke materialer skal der bruges for at nå målet
Ilinniartitsisumut ilitsersuut:
Illit tassa malitassanik imalik. Saniatigut atortut tigussaasut
Biolog-mi atortussat, kopiillu atorlugit. Illup iluani tigussaasut.
Nalilersuineq - Opfølgning
Qanoq nalilersorneqassava atuartut angusassatik angusimaneraat?

Hvordan følges der op på, om eleverne har lært dét, de skulle lære (målet)?
Atuartut isummersoqataassapput, titartaasarput, oqalliseqataasarlutillu.